เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

Head 3D ออกแบบหัวคนสามมิติ ตอนที่ 2 การทำภาพศีรษะมนุษย์ 3มิติ วิธีที่สอง โดยการใช้ต้นแบบเป็นภาพถ่ายของมนุษย์จริงๆ เพื่อให้ได้ ภาพที่คล้ายกับมนุษย์สมจริงยิ่งขึ้น
เขียนโดย 100Y Design | 18 มีนาคม 2555 เวลา 16:34:00 น. | ผู้เข้าชม 3821 ครั้ง

Head Modeling Using NURBS

     ทำหัวคนมีวิธีทำ 2 วิธี วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ 2  วิธีนี้จะสอนเฉพาะทำหน้าจริงๆจะใช้ทำส่วนอื่นๆก็ได้ อีกอย่าง วิธีนี้จะใช้ MAX 3.x เพราะว่าจะมี Plugin Surface Tool มาให้เลยแถมยังใช้ง่ายกว่าเยอะแต่สำหรับคนที่ไม่มี MAX 3.x ก็ไม่ต้องเสียใจ ถ้าว่างๆจะสอนวิธีใช้หรือถ้าใครอดใจไม่ไหวก็เอา Plugin Surface Tool สำหรับ MAX 2.x ไปลองดูก่อนก็ได้นะ วิธีใช้งานก็ใกล้เคียงกัน ต่างกันไม่มาก

ขั้นตอนการทำ
1. ให้หารูปอ้างอิงมาใช้จะวาดเองหรือว่าจะไปเอาหน้าใครมาก็ได้ อย่างน้อยขอให้มีภาพหน้ามองตรง 1 ภาพ แต่ถ้าจะให้เหมือนเด๊ะๆ ก็เอาภาพด้านข้างด้วยก็ดี เรามีแค่ภาพด้านหน้าวิธีใส่ก็ให้ Active ที่ Viewport โดย Right Click ที่ Viewport ที่ต้องการ ( ภาพด้านหน้าใช้ Front Viewport ด้านข้างใช้Right Viewport ) แล้วไปที่ Menubar เลือก Views --> Viewport Background จะขึ้นหน้าต่างดังรูปที่ 1 ให้ Click ที่ File แล้วเลือกรูปที่จะใช้อ้างอิง เสร็จแล้วที่ช่อง Aspect Ratio เลือก Match Bitmap แล้วให้ Check Box Display Background กับ Lock Zoom/Pan กด OK ก็จะได้ภาพดังรูปที่ 2

รูป 1

 

 รูป 2


2. ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วภาพไม่ครบแบบของเราก็ให้ Zoom out ออกไปจนเห็นครบ ดังรูปที่ 3

 รูป 3


3. วาดเส้นแบ่งครึ่งหน้าก่อน โดยใช้ Create --> Shape --> Line จะได้ดังรูป 4

รูป 4


4. วาดเส้นตามโครงหน้าอีกเส้นหนึ่งให้มีทั้งหมด 11 จุด ดังรูป 5

 รูป 5


5. จัดเส้นให้ตรงกับโครงหน้าโดยไปที่ Modify --> Sub-Object เลือก Vertex แล้วเปลี่ยนค่าจุดจาก Conner ให้เป็น Smooth โดย Right Click ที่จุดใดจุดหนึงในเส้น เลือก Smooth เสร็จแล้วก็จัดจุดตามต้องการโดยการ เคลื่อนจุดไปมาเมื่อจัดแล้วจะได้ดังรูปที่ 6

รูป 6


6. ให้ Zoom in ได้ดังรูปที่ 6 ไปที่ดวงตาแล้วเลือก Create Line ใน Sub-Object Vertex หมวด Geometry ลากเล้นล้อมดวงตา 3 เส้น เส้นละ 3 จุด จะได้ดังรูปที่ 8

รูป 7

 

 รูป 8


7. Zoom in ที่ปากแล้วทำเหมือนเดิมแต่วาดเพียง 2 เส้น เส้นละ 6 จุด ดังรูปที่ 9

รูป 9


8. ให้วาดเส้น 1 เส้นล้อมจมูกเอาไว้โดยให้มี 8 จุด ดังรูปที่ 10

 รูป 10


9. ให้วาดเส้นล้อมรูจมูกเอาไว้ใช้ 6 จุด ดังรูปที่ 11

รูป 11


10. วาดเส้นโดยเริ่มจากจุดข้างหนึ่งของรูจมูกออกมาวนรอบสันจมูกโดยใช้ 6 จุด ดังรูปที่ 12

รูป 12


11. วาดเส้นตามขอบคิ้วแล้ววนล้อมดวงตาใช้ 11 จุด ดังรูปที่ 13

รูป 13


12. วาดเส้นที่หน้าผาก 4 จุด ดังรูปที่ 14

รูป 14


13. ทำการลากเส้นให้ตัดกับเส้นทุกเส้นที่สร้างเอาไว้ โดยอาศัยจุดต่างๆ เป็นหลักพยายามทำให้ช่องที่เกิดจากการตัดเป็น 4 เหลี่ยมหรือ 3 เหลี่ยมเท่านั้นถ้าหากเกิด หน้าต่างดังรูปที่ 13 ขึ้นมาให้เลือก No. เมื่อทำเสร็จจะได้ดังรูปที่ 15

รูป 15

 

รูป 16


14. รวมเส้นคั่นกลางเข้ากับเส้นที่เราวาดไว้โดยเลือก Attach แล้ว Click ที่เส้นคั่นกลาง 
15. ทำการ ตัดเส้นทุกๆเส้นที่ผ่าน เส้นคั่นกลางโดยเลือกที่ CrossInsert ในหมวด Geometry แล้ว Click ที่จุดที่เส้นตัดกันแล้วให้ลบจุดที่เลยขอบออกไป จะได้ดังรูปที่ 17รูป 17


16. Zoom In ที่ปากเลือก Sub-Object Segment และเลือกที่เส้นระหว่างปาก ดังรูปที่ 18 แล้วลบทิ้ง

รูป 18


17. ให้ Check Box ที่ Area Selection ในหมวด Selection ( อยู่เหนือหมวด Geometry ) เพื่อจะได้เลือกจุดเป็นกลุ่มได้ 
18. ทำการเชื่อมจุดโดยเลือกกลุ่มของจุดที่ต้องการเชื่อมเข้าด้วยกัน แล้วใช้คำสั่ง Fuse ในหมวด Geometry ให้ทำทุกกลุ่มทีละกลุ่ม เสร็จแล้ว เลือกจุดทุกจุด Right Click ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้ว เลือก Smooth 
19. จัดจุดให้ตรงกับภาพอ้างอิง จะได้ดังรูปที่ 19

รูป 19


20. คราวนี้ให้ไปที่ Right Viewport แล้วกำหนดค่าทำเฉพาะแกน X ที่ Restrict to X ดังรูปที่ 20 แล้วเลื่อนจุดต่างๆ ไปทางซ้าย ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นรูปหน้าของคนที่เราต้องการหรือไม่ขอเพียงทำแล้วรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเส้นไม่พันกันก็เป็นพอแล้ว เสร็จแล้วุจะได้ดังรูปที่ 21

รูป 20

 

รูป 21


21. Zoom In ที่จมูกแล้วเพิ่มวงหนึ่งวงโดยใช้ 6 จุด เพื่อจะทำโพรงจมูกใส่ Smooth ลงไปด้วย ดังรูปที่ 22 เสร็จแล้วให้ต่อเส้นจากรูจมูก มาที่วงที่เราทำขึ้นได้ดังรูปที่ 23 เชื่อมจุดที่วงที่เราทำขึ้นกับเส้นที่เราต่อจากรูจมูกด้วยคำสั่ง Fuse จะได้ดังรูปที่ 24

รูป 22

 

รูป 23

 

รูป 24


22. ไปที่ Front Viewport สร้างลูกตาโดยใช้ Create --> Geometry --> GeoSphere ให้ใส่ค่า Segments เป็น 5 แล้ว Check Box ที่ Smooth และ Generate Mapping Coord ดังรูปที่ 25 แล้วไปที่ Right Viewport ให้เลื่อนลูกตาที่เราสร้างไปทางซ้าย ที่ตำแหน่งเบ้าตา ดังรูปที่ 26

 รูป 25

 

รูป 26


23. เปลี่ยนค่าที่ Front และ Right Viewport จาก Wireframe ให้เป็น Smooth + Highlight โดย Right Click ที่ชื่อของ Viewport นั้น 
24. เริ่มเลื่อนจุดให้ตรงกับใบหน้าทางด้านข้าง ตามต้องการ โดยเริ่มจากดวงตาก่อน จุดไหนที่ต้องการการควบคุมเยอะมากๆ เช่น ดวงตาก็ให้เปลี่ยนจาก Smooth เป็น Bezier Conner แทนจะมีแขนปรับทิศมาให้เสร็จแล้วจะได้ดังรูปที่ 27 และ 28 ขั้นตอนนี้จะกินเวลาเยอะที่สุด ใจเย็นๆอดทนต่อไปนะ

รูป 27

 

รูป 28


25. เราจะ Clone ใบหน้าที่เราทำไปฝั่งซ้ายด้วย อยู่ที่ Front Viewport โดยไปที่ Menu bar Tools --> Mirror จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เลือก Mirror Axis เป็น X และเลือก Clone Selection เป็น Copy ก็จะได้หน้าอีกฝั่งขึ้นมาให้ เลื่อนให้ตรงกัน แล้วเลือกที่ หน้าฝั่งขวาที่เราทำเอาไว้ ไปที่ Sub-Object Vertex เลือก Attach  ในหมวด Geometry แล้วไปเลือกที่หน้าที่เรา Clone ขึ้นมาจะได้ดังรูปที่ 29

 รูป 29


26. Clone ตาด้วยวิธีเดิมแต่ไม่ต้อง Attach กันนะ
27. ถึงจุดหมายแล้ว ให้เลือกที่ หน้า แล้วไปที่ Modify  --> More... จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือก Surface ใส่ค่า Threshold เป็น 1 และ Steps เป็น 3 ถ้าต้องการให้ละเอียดมากๆ ก็เปลี่ยนค่า 
Steps เอาเสร็จแล้วจะได้ดังรูปที่ 30 และ Last Render

รูป 30

 

 รูป Last Render

      อันนี้เราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาดู แต่ไม่จำเป็นต้องทำตามผมทุกวิธีนะ อาจจะทำตามที่ถนัดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำจุด หรือเส้นเท่าที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้แรกๆอาจจะทำไม่ค่อยได้แต่อย่าพึ่งท้อพยายามลองทำต่อไปเรื่อยๆนะ

แหล่งที่มา : -
http://www.webthaidd.com

Tag »  test  ทดสอบ 

บทความ แนะนำ

แนะการใช้งาน Create ในส่วนของ Standard Primitives การสร้างรูปทรงต่างๆ ใน 3D Max โดยเครื่องมือ Create Standard Primitives ช่วยในการสร้างรูปทรงพื้นฐานทำภาพแจกัน หรือขวดโดย 3D Studio MAX พื้นฐานการใช้งาน 3D Studio MAX ในการทำภาพ Vase นั้นคือภาพแจกัน หรือขวดต่างๆ เพื่อเอาไปต่อยอดในงานต่อไป3d max เบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐาน มารู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบงาน 3D ที่มีชื่อว่า 3ds max ช่วยให้สามารถสร้างโมเดลได้ง่ายและใส่พื้นผิวให้โมเดลอย่างสมจริงการสร้างโลโก้ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน ลองมาใช้ 3D ในการสร้างโลโก้ สามมิติกันดีกว่า เพื่อให้ได้โลโก้ที่เอาไปใช้งานงานอื่นๆ ได้อีก เช่นทำป้าหรือโลโก้ติดหน้าร้านHead 3D ออกแบบหัวคนสามมิติ ตอนที่ 1 การทำภาพ 3มิติ ส่วนใหญ่สิ่งที่คนทั่วไปต้องการศึกษาและทดลองทำมากที่สุดคือ การทำภาพศีรษะมนุษย์ 3มิติ ดังนั้นลองมาดูวิธีทำกัน
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook