เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

ประกวดออกแบบโลโก้ งาน Thailand Dive Expo เชิญชวน นักออกแบบ, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ของงาน ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี
เขียนโดย 100Y Design | 12 มีนาคม 2556 เวลา 01:32:36 น. | ผู้เข้าชม 3763 ครั้ง


ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี กับงาน Thailand Dive Expo เชิญชวน นักออกแบบ, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ของงาน ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท โลโก้ของใครได้รับเลือก จะนำไปใช้เป็นโลโก้ของงานในปีที่่ 11 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 4221 หรือ travel@qsncc.com ปิดรับผลงานวันที่ 12 เมษายน 2556
 

การประกวดโลโก้ มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำ Thailand Dive Expo (TDEX)
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ จัดโดย
• บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)

วัตถุประสงค์
• เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีการจัดงาน และก้าวสู่รูปโฉมใหม่ของการจัดงาน
• เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่

แนวความคิด
• “New Look of Thailand Dive Expo” Mood & Tone
• เน้นสีขาว, ฟ้า, น้ำเงิน เป็นหลัก

กติกาการประกวด

  • การประกวดเปิดกว้างสำหรับนักออกแบบในทุกระดับชั้น, นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่ และ กรรมการที่ทำหน้าที่ในการประกวดครั้งนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประกวด
  • ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
  • รางวัลชนะเลิศมีเพียง 1 รางวัล โดยผลงานที่ชิ้นนี้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสามารถทำการปรับตกแต่งเพื่อความเหมาะสม และนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้โดยขอความร่วมมือจากผู้ออกแบบในการปรับรูป แบบเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของผู้จัดการประกวดและผู้ออกแบบเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสามารถทำการปรับตกแต่งเพื่อความเหมาะสม และนำไปเผยแพร่จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ หรือนำออกแสดงในที่สาธารณะต่าง ๆ ได้โดยขอความร่วมมือจากผู้ออกแบบในการปรับรูป แบบเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสมก่อนนำไปใช้จริง
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องออกแบบโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ผลงานของผู้อื่นในการส่งประกวด หากได้รับการร้องเรียน คณะกรรมการการประกวดถือสิทธิ์ในการถอดผลงานนั้นๆ ออกจากการประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชื่องาน คือ Thailand Dive Expo รวมอยู่ในโลโก้ที่ออกแบบ
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องออกแบบโดย FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยผู้ออกแบบจะต้องระบุ FONT ที่ใช้มาพร้อมรายละเอียดการสมัครหากมีการใช้ FONT ที่จะต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ผู้ออกแบบจะต้องระบุรายละเอียดแหล่งที่มาของ FONT เพื่อผู้จัดการประกวดจะทำการติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ในภายหลัง ในกรณีที่ผลงานชิ้นนั้นได้รับการคัดเลือก
  • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
• ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 ใบ
• ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
โทร. 02-203-4221-3, e-mail: travel@qsncc.com ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.ThailandDiveExpo.com
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพิมพ์ลงกระดาษขนาด A4 พร้อมชื่อเจ้าของผลงงาน ชื่อผลงานและแนวความคิดในการออกแบบ ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ มีกรอบห่างโดยรอบด้านละ 1 นิ้ว พร้อม บันทึกผลงานลงบน CD เป็นไฟล์ ai (เป็นไฟล์ที่สามารถปรับตกแต่งได้) ความละเอียดขั้นต่ำ 300 dpi
• ส่งใบสมัคร และผลงานที่ต้องการส่งเข้าประกวดมาที่
กรรมการประกวดออกแบบโลโก้ TDEX Logo Contest 2013
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดีชั้น 3
ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
• ปิดรับผลงานพร้อมใบสมัคร วันที่ 12 เมษายน 2556 (วันที่ประทับตราไปรษณียากร)

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
• เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
• ประกาศนียบัตรรับรอง จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
2. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
• เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ต่อ 1 รางวัล
• ประกาศนียบัตรรับรอง จาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด
หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสิน
• วันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประกาศผลและมอบรางวัล
• วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ภายในงาน Thailand Dive Expo 2013 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สถานที่จัดแสดงผลงาน
• วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2556
ภายในงาน Thailand Dive Expo 2013 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์จำกัด (NEO)
ศูนย์การประชุมแห่งชาตสิริกิตติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-203-4221-5
E-mail: travel@qsncc.com


บทความ แนะนำ

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ งานวิศวกรรมโยธาสู้ภัยพิบัติเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืนโครงการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งแรก ค้นหาช้างเผือกเพียงหนึ่งเดียว ผู้รังสรรค์ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ในหัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”ร่วมส่งภาพประกวดหัวข้อ สีสัน วันลอยกระทง ร่วมแสดงความภาคภูมิใจในมรดกแห่งประเพณีไทย ผ่านทางภาพถ่ายจากมุมมองของตนเองต่อมนต์เสน่ห์สีสันแห่งสายน้ำในประเพณีลอยกระทงของสยามโครงการ Duragres Mascot Contest เชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป แสดงความสามารถด้านออกแบบในโครงการประกวด Mascot ของ Duragres ประกวดวาดภาพลายเส้น "วาดเส้นให้เป็นยักษ์" ชวนคนรักลายเส้นส่งภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ "ยักษ์ Fan Art" วาดภาพยักษ์ในจินตนาการของคุณ ตั้งแต่วันนี้ – 26 ต.ค. 2555
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook