เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ
เขียนโดย 100Y Design | 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 04:06:49 น. | ผู้เข้าชม 3737 ครั้ง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 3 /MY HOMELAND The 3rd White Elephant Art Award ภายใต้หัวข้อ "บ้านเรา : My Homeland" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,210,000 บาท เนื่องจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น ทางผู้จัดขอเลื่อนการรับสมัครผลงานส่งประกวด จากเดิม วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ นั้น เป็นวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เปิดรับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ "My Homeland" 


 


เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.thaibev.com หรือ www.bacc.or.th
2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจนครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
4. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน 2.5 x 2.5 เมตร (งานสองมิติ) และ 2 x 2 x 2 เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือปีะติมากรรม ต้องระบุจำนวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
5. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 21 - 22 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-18.00 น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และส่งถึง โครงการศิลปกรรมช้างเผือก ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปนษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมือต่อศีลธรรม จริยธรรม
7. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซ้ำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
10. ภายหลังจากการประกาสรางวัล ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลใดๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 5-9 มีนาคม 2557 ระหว่าง 10.00-17.00 น.ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-17.00 น. เท่านัน
11. คณะผู้จัดงานจะใช้ความรัมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้นๆ

รางวัล
• รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
• รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 150,000 บาท
• รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,210,000 บาท

ที่มา http://www.thaibev.com/en08/detailnews.aspx?ngID=936&tngID=2

บทความ แนะนำ

โครงการประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งแรก ค้นหาช้างเผือกเพียงหนึ่งเดียว ผู้รังสรรค์ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ในหัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย”Digital Media Design Competition 2012 ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวดชิงรางวัลด้าน Animation, Interactive Design และ Comic Stripes ARCHITECT 13 ASEAN ARCHITECTURAL COMPETITION เชิญชวน นักศึกษา สถาปนิก นักผังเมือง นักออกแบบ ศิลปิน ส่งผลงานประกวดแนวความคิด ภายใต้หัวข้อ “Designing Future Asean Borders” แต่งแต้ม จินตนาการ กับ พี่ม้า ผลิตภัณฑ์สีไม้ ตราม้า จัดกิจกรรมช่วง Back To School เชิญชวนน้องๆ อายุ 3 - 12 ปี ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงรางวัล ipad2ประกวดออกแบบเสื้อยืด Easy tee Contest ครั้งที่ 2 ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมส่งผลงานประกวด ออกแบบเสื้อยืด ภายใต้ Concept “Because Life is so Easy” ชิงเงินสด และของรางวัลรวม 75,000 บาท
Comment สำหรับสมาชิก 100Y Design.com เท่านั้น
กรอกรหัส =>
คำถามที่ต้องการคำตอบ แสดงความคิดเห็นธรรมดา
ไม่สามารถส่งข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
หมายเหตุ ระบบ Comment สำหรับสมาชิก จะทำให้ทีมงานของทางเว็บไซต์ทราบทันที่เมื่อมีสมาชิกฝากข้อความ หรือตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบ ทางทีมงานจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่มาตอบคำถามให้เร็วที่สุด
Comment สำหรับสมาชิก Facebook