เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
100Y DESiGN

WEBSITE GRAPHIC DESIGN

Room Service

คุณสามารถติดต่อขอใช้บริการ หรือส่งข้อความสอบถามบริการต่างๆ ของเรา ได้จากฟอร์มรับข้อมูลด้านขวา โดยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะ E-mail (เพราะเป็นช่องทางหลักในการส่งข้อมูล เอกสารและติดต่อกลับ) และเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อให้ตรงกับจุดประสงค์ เพื่อประโยชน์และความรวดเร็วในการติดต่อกลับ

Package Website Design
สนใจใช้บริการรับจัดทำเว็บไซต์ของเรา ส่งข้อมูล ที่อยู่พร้อมอธิบายข้อมูลเบื่องต้นที่จะแสดงในเว็บไซต์ ของคุณ ลักษณะเว็บไซต์ที่ต้องการ เช่น สี รูปแบบ หรือส่ง URL ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ ใน Statement พร้อมทั้งระบุ Package ที่คุณต้องการ

Logo Map & Name Card Design
สนใจใช้บริการออกแบบแผนที่ โลโก้ นามบัตร ดีไซน์ แนบไฟล์ข้อมูล เช่นสแกนภาพวาดลายมือแผนที่, ภาพออกแบบโลโก้ พร้อมทั้งอธิบาย รูปแบบรายละเอียดแผนที่, โลโก้ ที่ต้องการ และรายละเอียด หน่วยงาน ห้างร้าน องค์กร ที่จะนำแผนที่, โลโก้ ไปใช้งาน

แจ้งการชำระเงิน
แจ้งรายละเอียดบริการที่ชำระเงิน เช่น ค่าบริการทำแผนที่ นามบัตร หรือค่าทำเว็บไซต์..., แจ้งยอดเงินที่ชำระ, ชื่อธนาคาร สาขา ต้นทางที่โอน, เวลาที่โอน

ขอแแลกเปลี่ยน Link
สนใจแลกเปลี่ยน link กับเว็บไซต์ 100yDesign.com เข้าไปดูรายละเอียดที่นี่ และแจ้งข้อมูล Link ชื่อเว็บไซต์ หรือแนบไฟล์รูปภาพ ที่ฟอร์มด้านขวา แล้วเราจะรีบดำเนินการ และติดต่อกลับไป